GIỚI THIỆU VỀ CHÚNG TÔI

Phương châm của chúng tôi là tạo ra nhiều cơ hội cho khách hàng được dùng những dịch vụ của công ty về thương mại vận chuyển như là:

-Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Chi tiết: Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô

-Vận tải hành khách, hàng hoá ven biển và viễn dương

-Vận tải hành khách, hàng hoá đường thuỷ nội địa

-Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy

-Bốc xếp hàng hóa

 

Xem thêm

Văn hóa công ty